Tijdspad en kosten

In slechts twee dagdelen ervaren uw medewerkers meer werkplezier. Tijdens het trainingsprogramma worden uw medewerkers gemotiveerd om aan de slag te gaan en te blijven met bruikbare technieken en inzichten. Dit om terugval op ineffectieve gewoonten te verkleinen. Daarnaast denkt de trainer met u mee hoe de inzichten verder verankerd kunnen worden in uw organisatie.

Het complete traject beslaat een jaar. De training van twee dagdelen en (tussentijdse) metingen, vinden in de eerste tien weken plaats. In deze periode ontvangt elke deelnemer de mogelijkheid ondersteuning en feedback te ontvangen van de trainer. Dit gaat per e-mail. Het programma wordt na 1 jaar afgerond met een laatste meting door Maastricht.

Kosten

Het tarief bedraagt 750, – (excl. btw) per persoon bij een training voor 12-24 deelnemers *).
Voor dit tarief ontvangt iedere deelnemer:
– een persoonlijk intakegesprek;
– twee praktijkgerichte trainingen in kleine groepen;
– schriftelijke terugkoppeling van iedere training;
– persoonlijke handvatten ter vergroting van de persoonlijke effectiviteit;
– persoonlijke begeleiding van de trainer via e-mail voor de duur van 10 weken;
– effectmeting door de Universiteit van Maastricht.

*) Bij meer of minder deelnemers wordt een maatwerkofferte verstrekt