STER-methode

Het trainingsprogramma Meer werkplezier maakt gebruik van de STER-methode©. STER staat voor Situatie, Terugtrekken, Evaluatie en Reactie. Deze methode richt zich op het herkennen en doorbreken van ineffectieve (primaire) gewoonten. Teamleden krijgen hiervoor inzicht in hun persoonlijke valkuilen én die van hun collega’s.

Een valkuil kost over het algemeen energie. Met de STER-methode© leren teamleden dergelijke situaties tijdig te herkennen. Zij krijgen handvatten aangereikt hoe hiermee om te gaan en hoe te handelen; zowel op individueel niveau als in teamverband. Hierdoor ontstaat een professionele onderlinge werksfeer, gaan persoonlijke kwaliteiten meer schitteren en ervaren teamleden bij zichzelf en hun collega’s meer effectief gedrag.