Referenties

Quotes uit de Effectmeting

Dit schrijven deelnemers over wat het traject hun heeft opgeleverd:

“Een hechtere en persoonlijkere band met mijn collega’s, meer begrip voor elkaar en opluchting om te kunnen vertellen wat ik moeilijk vind / wat mijn valkuilen zijn / waar ik me druk over maak”.
“Bewustwording van onderlinge verhoudingen en hoe ik beter kan omgaan met eigen frustraties en die van andere”.
“Ik heb nu meer werkplezier dan een half jaar geleden”.
“Bewustwording van mijn manier van denken. Leren hoe je beter en effectiever met zaken om kunt gaan die je moeilijk vindt en die je energie kosten. Zo kosten lastige situaties je op den duur minder energie”.

Spontane mailreacties tijdens het traject

Een aantal pesoonlijke reacties die ik van deelnemers heb ontvangen:

“Na de laatste training begreep ik van iedereen dat men een meerwaarde in dit traject ziet. Ik denk dat we er als volledig team sterker uitkomen. Dank je wel voor je diplomatieke benadering”.
“Ik wil je hartelijk danken voor de fijne uren die wij hebben doorgebracht met elkaar en alles waar je ons/mij bewust van hebt gemaakt. Het waren zeer zinvolle uren. Ik wens je veel succes met je werk en misschien kom ik je nog wel eens ergens tegen!”
“Ik had je verteld dat mijn man ook de samenvatting had doorgelezen. Ik merk dat hij zijn ‘houding/instelling’ aanpast op zijn werk. Hierdoor merk ik dat hij minder gefrustreerd thuis komt en het kost hem minder negatieve energie”.
“Ik denk dat zowel ons persoonlijk gesprek als de cursusmiddag mij kan helpen om mijn persoonlijke effectiviteit te vergroten.
Aan allebei heb ik een heel goed gevoel overgehouden”.
“Een fijne samenvatting wat prettig leest. Voldoende aanknopingspunten om mee verder te gaan. Veel hangt samen met bewustwording van je handelen (denk ik). Dit document is een fijne opfrisser wat je er makkelijk bij pakt. Het is vooral DOEN en deze samenvatting is een prima handleiding om verder te gaan”.
“Ik vond de training erg prettig en waardevol. Je creëert een eenheid. Het is goed om duidelijk en niet kwetsend naar elkaar te zijn”.

Reacties van deelnemers tijdens de praktijkopdracht

De praktijkopdracht is een belangrijk onderdeel van het programma. Onderstaand een aantal reacties:

“Bedankt voor de mail! Ik vind de kwaliteit behulpzaamheid heel belangrijk voor mij want daar heb ik mijn hele leven al problemen mee. Nu word ik door deze cursus pas bewust hoeveel energie me dat kost. Je hebt het handvat duidelijk geformuleerd, ik ga ermee aan de slag”.
“Ik moet zeggen dat ik de ik-ik-jij regel echt probeer toe te passen. Dat lukt niet altijd, maar ik probeer er meer aan te denken en moet zeggen, het werkt wel beter”.
“Vooral de regel “Ik denk er even over na, ik kom er dadelijk op terug” is goed toepasbaar. Ik denk ook zeker dat ik er voor moet waken ongevraagd mijn hulp aan te bieden. Daar ben ik al wel mee bezig. Het is prima om me daar weer eens extra bewust van te zijn. Ook het feit dat als er iets gevraagd wordt, het antwoord ook “nee” kan zijn realiseer ik mezelf meer”.
“De kwaliteit die mij het meest belemmerd is 2a: sensitief zijn etc. Het meeste last heb ik van dingen vertellen waar ik last van heb. Ik denk vaak: dit is niet het moment, kan ik dat wel zeggen etc. De theorie is mij wel duidelijk. De uitdaging is de praktijk. Ik ben benieuwd naar mijn opdracht/handvat”
“De info van de training heb ik vaak in gedachten, dus dat is al mooi!”
“De afgelopen periode heb ik geprobeerd scherp te zijn op mijn kwaliteit empathie, vooral de valkuil die bij deze kwaliteit past. Het toepassen van het handvat geeft mij een opgelucht gevoel. Tot de volgende bijeenkomst!