Bewezen effectief

Het trainingsprogramma ‘Meer Werkplezier’ is een, op effectiviteit getoetst en bewezen, trainingsprogramma om het (ervaren) werkplezier te vergroten.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport van de Universiteit van Maastricht luidt:
GJS (Greater Job Satisfaction | Meer Werkplezier) showed a significant effect on recognizing stress situations and problem-focused coping“.

Klik hier voor het onderzoeksrapport van de effectmeting
Onderzoeksrapport effectmeting Meer Werkplezier juli 2015

De effectmeting is een vast onderdeel geworden van het trainingsprogramma.
Alle programma’s worden getoetst op effectiviteit door de Universiteit van Maastricht.

Hiervoor worden drie metingen verricht:
• een meting voorafgaand aan de start van het programma;
• een meting direct na afronding van het programma;
• een jaar na afronding van het programma.

In totaal ontvangt de deelnemer drie keer een digitale vragenlijst. De resultaten worden na afloop van de meting teruggekoppeld.